Σε λίγο θα είμαστε κοντά σας

Είμαστε υπο κατασκευή

Σε λίγο θα είμαστε κοντά σας

"Making the simple complicated is commonplace; making the complicated simple, awesomely simple, that's creativity"
- Charles Mingus